Beata Koniuszy


Terapia indywidualna - 170 zł
Terapia dla nastolatków - 170 zł

1 lat doświadczenia: Depresja i apatia, Niepokój i bezsenność, Lęki i fobie, Relacje rodzic-dziecko

, Aleja Wojska Polskiego, 11

Zaproszenie od AdministracjaW pracy terapeutycznej kieruję się indywidualnym, holistycznym spojrzeniem na trudności, bazując przede wszystkim na zasobach pacjenta, dzięki którym można je pokonać.
Swoją pracę regularnie poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prywatnie pasjonatka szeroko rozumianej muzyki i gry na instrumentach, podróży, kontaktu z naturą.
Pracuje też w poradni psychologiczno- pedagogicznej, gdzie diagnozuję funkcjonowanie poznawcze u uczniów 6-18 l i ryzyko występowania ADHD.

Oferuję wsparcie dla młodzieży zmagającej się z:
✓ obniżonym nastrojem, samooceną, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, ✓niekontrolowanymi wybuchami złości, tendencjami samobójczymi, autoagresją, w tym samookaleczeniami,
✓ trudnościami w zakresie koncentracji uwagi,
✓ niską odpornością na stres,
✓ mutyzmem wybiórczym,
✓ zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym ADHD, spektrum autyzmu,
✓ trudnościami w funkcjonowaniu społecznym- prowadzi treningi rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (TUS).

Oferuję również wsparcie dla rodziców w kwestiach wychowawczych i prowadzę psychoedukację wspomagającą poszerzanie kompetencji rodzicielskich.

Jestem magistrem psychologii o ukończonej specjalności klinicznej.
W trakcie dwuletniego szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem technik 3 fali ( ACT, DBT, terapia schematów) oraz studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej.

Na co dzień pracuję również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie diagnozuje dzieci w wieku 6-16 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk w Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci w Centrum Medycznym Euromedis w Szczecinie, gdzie diagnozowałam osoby pod kątem szeroko rozumianych zaburzeń pamięci oraz w szkole specjalnej pracując jako psycholog szkolny z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum.

Oferuję wsparcie dla dzieci i młodzieży zmagającymi się z:
✓ obniżonym nastrojem, samooceną, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, ✓niekontrolowanymi wybuchami złości, tendencjami samobójczymi, autoagresją, w tym samookaleczeniami,
✓ trudnościami w zakresie koncentracji uwagi,
✓ niską odpornością na stres,
✓ mutyzmem wybiórczym,
✓ zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym ADHD, spektrum autyzmu,
✓ trudnościami w funkcjonowaniu społecznym- prowadzi treningi rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (TUS).

Oferuję również wsparcie dla rodziców w kwestiach wychowawczych i prowadzę psychoedukację wspomagającą poszerzanie kompetencji rodzicielskich.

Ukończyłam liczne szkolenia, w tym:
✓ Trener TUS (1 i 2 stopień) dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób w spektrum
✓ Trening uwagi, koncentracji i pamięci,
✓ Leczenie Traumy w Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematu,
✓ Mediator rodziny- szkolenie specjalistyczne,
✓ Nastolatek z Zespołem Aspergera w okresie dojrzewania,
✓ Mutyzm wybiórczy i problemy w funkcjonowaniu społecznym dzieci.
W pracy terapeutycznej kieruję się indywidualnym, holistycznym spojrzeniem na trudności, bazując przede wszystkim na zasobach pacjenta, dzięki którym można je pokonać.
Swoją pracę regularnie poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyłam liczne szkolenia, w tym:
✓ Trener TUS (1 i 2 stopień) dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób w spektrum
✓ Trening uwagi, koncentracji i pamięci,
✓ Leczenie Traumy w Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematu,
✓ Mediator rodziny- szkolenie specjalistyczne,
✓ Nastolatek z Zespołem Aspergera w okresie dojrzewania,
✓ Mutyzm wybiórczy i problemy w funkcjonowaniu społecznym dzieci.
W pracy terapeutycznej kieruję się indywidualnym, holistycznym spojrzeniem na trudności, bazując przede wszystkim na zasobach pacjenta, dzięki którym można je pokonać.
Swoją pracę regularnie poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Opinie klientów:

Podobni psycholodzy w mieście

Grażyna

Terapia par - 170 zł
Terapia indywidualna - 150 zł

2 lat doświadczenia: Trudności w związkach, Depresja i apatia, Rozstania i straty, Lęki i fobie

, Santocka, 14B


170 zł za jedną sesję

office@terappio.com
© Terappio - Wszelkie prawa zastrzeżone